LUMICRON DIGITAL STILL CAMERA

Comunitatea din Aiud devine mai mobilă, dar și mai ecologică! Un nou proiect REGIO a fost semnat la sediul ADR Centru din Alba Iulia, pentru reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane, pe baza planurilor de mobilitate urbană durabilă.

 Oana Badea, primarul municipiului Aiud și  Simion Crețu, director general ADR Centru au semnat contractul de finanțare, în valoare totală de peste 10 milioane euro, pentru proiectul “Transport public ecologic în municipiul Aiud”, prin care municipalitatea va atrage circa 8,85 milioane euro din cadrul Programului REGIO 2014-2020, în vederea realizării unor investiții extrem de importante, între care se numără: achiziția a 16 autobuze electrice, crearea unui depou ultramodern pentru vehicule urbane, modernizarea a 28 de stații pentru călători, achiziționarea a 50 de biciclete pentru ”bike sharing”, reabilitarea unor străzi, inclusiv crearea de spații pietonale și construirea de noi piste de biciclete în oraș.

 Finanțarea pentru acest proiect este acordată în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, respectiv pe Prioritatea de Investiții care urmărește promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare. Obiectivul general al proiectului este de a crește mobilitatea urbană, astfel încât să se bazeze pe utilizarea transportului public auto de călători, îmbunătățit și nepoluant, care să ducă la reducerea numărului de deplasări cu autoturismele proprietate personală. Aceste aspecte sunt cuprinse în cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru UAT municipiul Aiud, care își propune să dezvolte și să modernizeze infrastructura necesară pentru un serviciu de transport public auto de călători durabil, atractiv și eficient.

  ”Acest final de an este unul foarte propice pentru locuitorii din Aiud. Avem investiții importante în infrastructura rutieră, avem atrase chiar recent fonduri europene pentru servicii sociale și educaționale, dar și pentru investiții în parcuri și spații verzi. Aiudul trăiește, Aiudul se dezvoltă, pentru toți oamenii săi.  Avem responsabilități, avem pregătite strategii și avem soluții. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă este documentul programatic prin care ne-am propus schimbarea modalității de transport a cetățenilor. Acest proiect va aduce acele condiții ecologice demne de un oraș european pentru locuitori, dar și pentru cei care ne vizitează. După finalizarea proiectului, vom trece la un transport public auto modern și nepoluant, pentru că încurajăm mobilitatea alternativă, prin achiziționarea celor 16 autobuze electrice. Acestea vor dispune de 16 stații de încărcare la depoul cel nou, vor mai fi 4 stații de încărcare autobuze pe traseu, dar și alte 2 stații de încărcare pentru automobile electrice și un sistem absolut nou de tip ”bike sharing”, dotat cu 50 biciclete. Alături de înființarea traseelor pentru biciclete și noile spații pentru pietoni, dorim să reducem semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră și volumul de gaze poluante, pentru creșterea calității vieții”, a declarat  Oana Badea, primarul municipiului Aiud.

 Îndeplinirea obiectivului proiectului va conduce la reducerea semnificativă a gazelor cu efect de seră generate de transportul rutier atât public, în mod direct, cât și a celor generate de transportul rutier cu mașina personală, fie prin creșterea numărului de persoane care vor opta pentru transportul public de călători sau pentru un autoturism electric, fie prin creșterea numărului de utilizatori care vor opta pentru mersul cu bicicleta sau pe jos. Valoarea totală a proiectului este de 48.238.312,37 lei (peste 10,5 milioane euro), din care 40.482.594,38 lei (aproape 8,85 milioane euro) fiind fonduri nerambursabile, adică 98% din valoarea cheltuielilor eligibile, restul provenind din contribuția beneficiarului. Data limită estimată pentru finalizarea proiectului este ultima zi a anului 2021. Detalii privind obiectivele acestui proiect și activitățile desfășurate se regăsesc în Fișa asociată prezentului material de presă.

   Prin această inițiativă, edilii aiudeni se aliniază tendințelor moderne în amenajare și mobilitate urbană. Vorbim de o nouă investiției, semnificativă ca valoare, care se alătură, în această perioadă de finanțare, proiectelor de reabilitare a zonelor verzi, de îmbunătățire a serviciilor sociale și de creștere a calității actului medical în oraș. Sunt fapte care subliniază interesul acordat de municipalitatea din Aiud pentru a utiliza eficient fondurile europene alocate pentru alinierea localității la standardele moderne de circulație. Iar municipiul Aiud suferă acum și datorită întârzierii în finalizarea autostrăzii A10 Sebeș-Turda, care ar degreva cea mare parte a traficului greu prin urbe. Prin intermediul acestei Priorități de Investiții din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 municipiul Aiud este printre primele orașe din regiunea noastră care va investi în reabilitarea sistemului de transport public, pe baza Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, dar mai avem încă multe cereri de finanțare în procesare și încă aproape 46 milioane euro fonduri nerambursabile ar putea fi atrase pentru îmbunătățirea mobilității cetățenilor, bunurilor și serviciilor, concomitent cu reducerea emisiilor poluante. Optimizarea transportului public urban din municipiul Aiud, prin implementarea acestor sisteme de transport inteligente, va asigura cetățenii orașului și ai localităților apropiate, adică mai mult de 30.000 de persoane, în calitate de potențiali călători, că vor beneficia de un sistem de transport modern, sigur, atractiv, nepoluant și eficient”, a declarat  Simion Crețu, director general ADR Centru.