Transportul public de călători din municipiul Alba Iulia se va desfășura în condiții moderne, cu autobuze electrice, ca urmare a finalizării, de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), a procedurii de atribuire a achiziției publice (fără contestații) pentru 13 autobuze electrice de cca. 12m destinate transportului public urban de călători în relief de șes.

Oferta declarată câștigătoare a fost de 34.221.733 lei fără TVA și pe lângă autobuze mai conține realizarea a 4 stații de încărcare rapidă și 13 stații de încărcare lentă. 

Finanţarea proiectului este asigurată de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA), prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4 – ’’Sprijinirea dezvoltării urbane durabile’’, Prioritatea de investiţii 4e – ’’Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare’’, Obiectivul specific 4.1 – ’’Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă’’.

Sursa: Realitatea de Alba