În evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba erau înregistrați 5656 șomeri (din care 2574 femei), la sfârșitul lunii octombrie 2018.

Din totalul de 5656 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Alba, 1709 erau beneficiari de indemnizţie de şomaj, iar 3947 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3621 șomeri provin din mediul rural și 2035 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel: 868 – sub 25 ani, 336 – între 25 și 29 ani, 1072- între 30 și 39 ani, 1496 – între 40 și 49 ani, 918 – între 50 și 55 ani, 966 – peste 55 ani.

Șomerii cu studii gimnaziale şi cei cu nivel de instruire primar au o pondere însemnată în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Alba (70,23%).

Şomerii cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă 24,31% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 5,46%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1642 persoane foarte greu ocupabile, 3460 greu ocupabile, 389 mediu ocupabile, iar 165 sunt persoane ușor ocupabile.