Începând de vineri, 19 august 2022, ora 10:00 a fost lansată sesiunea de înscriere a solicitanților unități administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraș sau municipiu în cadrul Programului Iluminat Public, a transmis Administrația Fondului pentru Mediu. 

În 7 minute de la lansare, fondurile alocate au fost rezervate integral. 

Finanţarea se acordă în funcţie de categoria unităţii administrativ-teritoriale, după cum urmează:

  • pentru comune cu o populaţie de până la 5.000 de locuitori – maximum 1.000.000 lei; 
  • pentru comune cu o populaţie de peste 5.001 de locuitori – maximum 2.000.000 lei; 
  • pentru oraşe – maximum 3.000.000 lei; 
  • pentru municipii de rang 0 – municipiul Bucureşti – maximum 50.000.000 lei; 
  • pentru municipii de rang I – maximum 6.000.000 lei; 
  • pentru municipii de rang II – maximum 5.000.000 lei. 

Finanțarea se acordă în procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiție și în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanți.