Peste 200 de tone de îngrăşăminte chimice şi 171 de litri de produse de protecţie a plantelor susceptibile a prezenta riscuri de producere a unor evenimente care să afecteze sănătatea populaţiei şi a mediului înconjurător, au fost ridicate de polițiști din Alba în urma unei acţiuni ce a avut ca scop prevenirea şi combaterea faptelor de natură penală şi contravenţională la regimul substanțelor şi deşeurilor periculoase.

În perioada 21 august – 28 septembrie 2018, poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi, Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba au desfășurat activităţi pentru prevenirea şi combaterea faptelor de natură penală şi contravenţională la regimul substanțelor şi deşeurilor periculoase.

Activităţile de control au avut în vedere verificarea modului în care sunt respectate prevederile legislaţiei de către agenţii economici înregistraţi sau autorizați să efectueze operaţiuni cu produse de protecţie a plantelor, precum şi descoperirea eventualelor nereguli privind păstrarea substanțelor şi deşeurilor periculoase ce pot prezenta riscuri majore de producere a unor evenimente grave pentru sănătatea populaţiei şi a mediului înconjurător.

În această perioadă, poliţiştii, împreună cu specialişti din cadrul Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Judeţean Alba, au efectuat 38 de controale la unităţi fitosanitare.

În urma activităţilor desfăşurate, echipele de control au constatat 10 fapte de natură penală, ponderea constituind-o cele prevăzute de OUG 195/2005 privind protecţia mediului (7 infracţiuni).

De asemenea, au fost indisponibilizate, în vederea confiscării, 223.729 de kilograme de îngrășăminte chimice, 171 de litri de produse de protecţie a plantelor şi 3,2 kg deșeuri periculoase.

Tot în cadrul acţiunii, pentru alte nereguli constatate, poliţiştii au aplicat două sancţiuni contravenţionale, în valoare de 1.500 de lei.

De exemplu, în urma unui control efectuat la o societate comercială din municipiul Sebeş, poliţiştii au constatat că reprezentanţii acesteia desfăşurau activități de pregătire a semințelor precum și alte activități auxiliare pentru producția vegetală, deşi societatea avea autorizația de mediu suspendată. De asemenea, poliţiştii au constatat că societatea nu avea completat din anul 2016 registrul privind evidența operațiunilor cu produsele de protecția plantelor clasificate ca foarte toxice.

Totodată, echipa de control a constata că într-o magazine erau depozitate recipiente care prezentau urme de produse pentru protecţia a plantelor, clasificate ca foarte toxice, precum şi recipiente de la substanțe pentru protecția plantelor utilizate, termenul de valabilitate al acestor substanțe fiind expirat începând cu anul 2012.

În acest caz, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de continuarea activității după suspendarea acordului de mediu sau a autorizației, respectiv a autorizației integrate de mediu, faptă prevăzută și pedepsită de art. 98, alin. 2, lit. C, din O.U.G. nr. 195/2005 și neluarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfășurarea activităților de colectare, tratare, transport, valorificare și eliminare a deșeurilor periculoase, faptă prevăzută și pedepsită de art. 63, alin.1, lit. b din Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor.

  • În cadrul aceleiaşi acţiuni, poliţiştii împreună cu reprezentanți ai Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Judeţean Alba, au făcut un control la o societate comercială din Galda de Jos, ce are ca obiect de activitate cultivarea de cereale.

Cu ocazia controlului, a fost găsită cantitatea de 171 de litri şi 2,170 kilograme produse fitosanitare cu termen de valabilitate expirat, precum şi 105.000 kg îngrășăminte chimice ce erau depozitate în curte, în loc neprotejat conform instrucțiunilor de depozitare.

În acest caz, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de nerespectarea obligației de depozitare a îngrășămintelor chimice și produselor de protecție a plantelor numai ambalate și în locuri protejate și neluarea măsurilor de eliminare totală a substanțelor și preparatelor periculoase care au devenit deșeuri, fapte prev. de art. 98 alin. 3 lit. a și art. 98 alin. 5 lit. b din OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

  • Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba aduce în atenţia celor interesaţi câteva reguli privind depozitarea şi folosirea îngrăşămintelor chimice şi a produselor de protecţie a plantelor:
  • Îngrășămintele chimice și produselor de protecție a plantelor trebuie depozitate numai ambalate și în locuri protejate, conform art. 98 alin. 3 lit. a, din OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

  • Producătorii agricoli și prestatorii de servicii de protecție a plantelor au obligația de a returna furnizorilor toate ambalajele recuperabile, imediat ce sunt golite de conținut;

  • Este interzisă comercializarea produselor de protecție a plantelor fără etichete, cu etichete necorespunzătoare sau în ambalaje neautorizate;

  • Producătorii sau deținătorii de deșeuri au obligația de a efectua operațiuni de tratare sau de a transfera aceste operațiuni operatorilor economici autorizați care desfășoară acest tip de activități sau unui operator public sau privat de colectare a deșeurilor

  • Abandonarea deșeurilor este interzisă.