Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2022, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Activitatea zilnică  a  inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate săptămînal, către Inspecţia Muncii.

Incepând cu data de 10.03.2022 se desfășoară la nivelul județului Alba, Campania Națională de identificare si sancționare a muncii nedeclarate si privind verificarea respectării prevederilor legale in domeniul relatiilor de muncă, al securității și sănătății in muncă a lucrătorilor din sectorul distribuției de carburanți și lubrifianți, campanie ce se va derula in perioada 10-16.03.a.c.In zilele de 10,11,12 si 13.03.2022 au fost verificate 19 societăți comerciale cu 297 salariați și au fost dispuse 39 de măsuri obligatorii pentru intrarea in legalitate.

 

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 07 – 13.03.2022, în  activitatea de control, sunt redate mai jos.   

 

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate:  67

 

Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 1.159

                  Din care – femei :   406

                               

Număr deficienţe constatate: 159     

          

          Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor : 12

          Din care:         –    11 avertismente;

 • 1 amendă in valoare de 10.000 lei ;

      Principalele deficienţe constatate în controale :

  • nerespectarea de către conducătorul unităţii, a obligaţiei de a pune la dispoziţia inspectorilor de muncă, în termenul stabilit de aceştia, documentele şi informaţiile solicitate, necesare controlului ori cercetării evenimentelor
 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă, anuale;
 • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
 • nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
 • neconducerea corectă a evidenţei timpului lucrat;
 • dosarele personale nu contin actele necesare angajării;
 • nu a fost intocmită programarea concediilor de odihnă pentru anul 2022;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:    46

Număr deficienţe constatate:  87

Număr de măsuri dispuse  :     87

Angajatori sancționați:            18  

 

Nr. sancţiuni aplicate: –    18

 •   18 avertismente

 

Nr.evenimente in curs de cercetare : 3

Nr. actiuni de informare/constientizare angajatori : 1 

 

Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR. 
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

 

Sursa: Realitatea de Alba